ร้องเรียนสาย 37

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอแจ้งการให้บริการรถเมล์สาย 37 (หมายเลขข้างรถ 570067) เช้าวันพุธที่ 14 ส.ค 2562 ช่วงเวลา 06.00-06.30 น. พนักงานขับรถไม่เช็คสภาพรถก่อนออกให้บริการ ปรากฏว่าเครื่องปรับอากาศบนรถไม่ทำงาน แต่ยังนำรถออกให้บริการ ผู้โดยสารใหม่ไม่รู้ ก็พากันขึ้นรถ แล้วก็เจอกับสภาพความอึดอัดบนรถ จนต้องลงในป้ายต่อมา และในที่สุดต้องจอดให้ผู้โดยสารทั้งหมดลงแถวบางปะแก้ว ทำให้เสียเวลามาก อีกทั้งระหว่างทาง พนักงานขับรถ ขับโดยไม่ระวัง ทำให้ผู้โดยสารที่ยืนหกล้มบาดเจ็บ ในฐานะผู้ใช้บริการจึงขอร้องเรียน ขสมก.ให้จัดการแก้ไขโดยด่วนครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสารและตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขสภาพรถ และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนนำออกวิ่งบริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ