ร้องเรียนสาย 137

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 137 ทะเบียน 12-2970 สีน้ำเงิน มีพฤติกรรมดังนี้ 1. ที่ป้ายศูนย์วัฒนธรรม ไม่จอดตามป้ายให้ถูกต้อง คือจอดลอยกลางถนน แล้วให้ผู้โดยสายฝ่ารถที่กำลังวิ่งไปขึ้นรถเอง 2. ที่ป้ายห้วยขวาง ผู้โดยสารลงยังไม่หทด ก็ขับรถออกแล้ว ตอนลง ผมเกือบจะล้มเลย พฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นคนขับอย่างยิ่ง สมควรได้รับการพิจารณา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ