ร้องเรียน/สอบถาม รถเมล์สาย 29 รังสิต-หัวลำโพง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 11.45 น. ได้ขึ้นรถเมล์จากหัวลำโพงเพื่อไปวัดเสมียนนารี กระเป๋ารถเมล์พูดจาไม่ดี เนื่องจากใช้สิทธิผู้สูงอายุ พนักงานพูดว่า" ทำไมไม่ขึ้นรถเมล์สีแดงละ ฟรี" น้ำเสียงไม่พอใจ ทำให้รู้สึกไม่ดี พนักงานเป็นผู้หญิง เดินกระเผลกๆ แต่ไม่ได้ดูเลขรถคะ จะสอบถามว่าเป็นนโยบายให้พนักงานพูดจาแบบนี้กับผู้สูงอายุ หรือพนักงานพูดจาแบบนี้เอง หากไม่ใช่นโยบายขนส่ง อยากให้อบรมพนักงานด้วย การใช้สิทธิผู้สูงอายุ ไม่ใช่หมายถึงตนไม่มีเงินให้พนักงานดูถูก มันเป็นสิทธิที่รัฐบาลกำหนด หากพนักงานไม่พอใจ ไม่ควรมาลงที่ลูกค้า กรุณาปรับปรุงการให้บริการด้วยคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นข้อมูลจัดสรรการปล่อยรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.