ร้องเรียนรถ95. ตอน4. 50 บริเวณนวมิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานขับรถ95. ไม่รับคนตามป้ายขับรถแข่งกันมาเลยเลนขวาสุด สามคันติดไม่จอดสักคันสงสัยข่งกันอยู่เป็นแบบนี้ซ้ำซาก คนร้องเรียนก้มีบอกจะตักเตือนพนักงานแต่ก้เหมือนเดิม ถ้าร้องเรียนแล้วไม่แก้ไขปิดช่องร้องเรียนเถอะค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ