ร้องเรียนรถให้บริการสีแดงหมายเลข207 รอรถนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนจำนวนมาก มีความประสงค์ต้องการใช้บริการรถเมย์สีแดงหมายแรก207 เส้นทางไปกลับ ม.ราม1 - ม.ราม 2 แต่ในการรอรถในแต่ละครั้งรอนานมาก อย่างต่ำ1-2ชั่วโมง และมีประชาชนโดยสารอย่างแออัดและคับคั่งมาก ในเวลาที่เร่งรีบ ประชาชนจึงเริ่มไม่มั่นใจว่า ยังสามารถฝากความหวังในการเดินทางไว้กับ ขสมก. ได้หรือไม่ ขอความกรุณาช่วยชีแจงรายละเอียดและเร่งปรับปรุงแก้ไขให้เร็วไว และขอความกรุณา แจ้งเวลาปล่อยรถในแต่ละเที่ยวให้ประชาชนรับทราบด้วยครับ ด้วยความกรุณา เสียงจากประชาชน