ร้องเรียนรถโบราณประจำทาง สาย 16

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 16 เลขข้าง 8-55088 เวลา 16.45-17.20 น. ถนนสามเสนต่อเนื่องถึงถนนประชาราษฎร์ ขับรถเปลี่ยนเลนกะทันหัน กระชั้นชิด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ขอให้ตรวจสอบด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ