ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ สาย 12

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันนี้ดิฉันเดินทางจากห้วยขวางไปยังคุรุสภา เวลาประมาณ 7.30 น. ด้วยรถโดยสายร่วมบริการปรับอากาศสาย 12 ป้ายทะเบียน 15-1945 ข้างรถมีโฆษณาสบู่เบนเนต คนขับรถใจเย็นมาก เหมือนไม่มีความกระตืิอรือร้นในการขับ ขับลากมากๆ ใช้เวลาเกือบ 40 นาทีในการเดินทางจากห้วยขวางไปยังสามเหลี่ยมดินแดง ซึ่งผู้โดยสารมักจะต้องเร่งรีบเดินทางไปทำงานในช่วงเช้า ทั้งนี้ หากจะอ้างว่ารถติดก็คงจะไม่ได้ เพราะในช่วงที่รถไม่ติด คนขับก็มิได้มีการขับเร็วขึ้นแต่อย่างใด ยังขับตามใจฉันตามเคย รถเล็กร่วมบริการสาย 12 คันอื่นๆ ที่ตามหลังมาเกือบ 5 คัน แซงหน้าไปหมด คุณลองคิดดูนะคะ คนที่เค้าตื่นแต่เช้าเพื่อจะเดินทางไปทำงานให้ทัน แต่ต้องเห็นรถคันอื่นๆ ที่ผู้โดยสารคนอื่นๆออกช้ากว่า แต่ได้มุ่งหน้าออกไปก่อน มันไม่แฟร์เลย คนขับจะลากเพื่อรอให้รถเหล่านั้นแซงหน้าไปก่อน เพื่อรถคันของตนจะได้เก็บตกผู้โดยสารที่เหลือ เป็นการกระทำที่ทุเรศมาก ขอให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ช่วยดำเนินการให้ด้วยนะคะ เพราะนี่ไม่ใช่ครั่งแรกที่เจอ ขอบคุณค่ะ

เรียนคุณ ดวงจันทร์ ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย ปอ. 12-45 ทะเบียน 15-1945 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รัับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมเพื่อทราบ.