ร้องเรียนรถเมล์207 ราม2มาราม1

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์นานมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขอให้แก้ไขให้หน่อยค่ะ มันไม่ไหวแล้ว ทุกวันที่ต้องรอรถเมล์เป็นชั่วโมงกว่าทุกวัน บางวันเป็นสองชั่วโมง รีบปรับปรุงให้ด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ