ร้องเรียนรถเมล์ 510 ไม่เข้ามารับผู้โดยสารภายในมธ. ศูนย์รังสิต

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 510 ป้ายทะเบียน 12-5254 ขาเข้าเวลาประมาณ 20.00 น. ไม่เข้ามารับผู้โดยสารภายใน มธ. ศูนย์รังสิต กราบขอร้อง กราบวิงวอน กราบขอความกรุณาเถอะค่ะ รถเมล์ 510 ช่วยกรุณาเข้ามารับคนหน่อยเถอะ เพราะมีรถเมล์แค่สองสายที่เข้าม.รถร่วมสาย 29 ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ หลัง 6 โมงเย็นก็หมดแล้ว ยังมีอีกหลายคนที่ต้องใช้บริการรถเมล์ เพราะไม่มีทางเลือกอื่น รถตู้ก็ไม่จอดรายทาง เพราะฉะนั้นกราบขอร้องรถเมล์ 510 โปรดเข้ามารับคนข้างในหน่อย อย่าขี้เกียจ อย่าเห็นแก่สบายอย่างเดียวเลย ใจเขาใจเรานะคะ รอเป็นชั่วโมงๆ คนรอก็อยากกลับบ้านนะคะ ส่วนถ้าคนขับคันไหนมีเมตตาเข้ามารับคนเป็นประจำอยู่แล้วก็ขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองค่ะ แต่ถ้าทำตรงข้ามก็ขอให้ชีวิตตรงข้ามเช่นกัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปอ.510 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)