ร้องเรียนรถเมล์ สาย 98 คันที่ 98-12

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอร้องเรียนรถเมล์ สาย 98 คันที่ 98-12 เลขทะเบียน 16-1228 วันที่ 24 พ.ย. 62 เวลาประมาณ 11.10 น. บริเวณป้านีถเมล์หน้าห้างฯ เกตเวย์เอกมั้ย (ตรงข้ามวัดธาตุทอง) ไม่ยอมเข้าป้ายรับส่งผู้โดยสาร โดยจอดให้ลงเลนขวาสุด โดยในขณะขับรถมีการคุยโทรศัพท์มือถือ แม้จะมีการกดให้สัญญาณจอดรถก่อนหน้าแต่ไม่สนใจ ยังขับเลนขวา และเมื่อถึงจุด ขณะรถติดในเลนขวาสุด กระเป๋าแจ้งให้ลงรถ ให้ระวังรถมอร์เตอร์ไซต์เอง ก่อนหน้ามีการใช้วาจาไม่สุภาพกับผู้ขอลงป้ายหน้าว่า ไอ้เ ี้ย มากดลงป้ายอะไร พฤติกรรมดังกล่าว สร้างความเดือดร้อน และผู้ขับไม่แสดงถึงความใส่ใจต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างเจตนา และมีพฤติกรรมวาจาไม่สุภาพ ทั้งที่ผุ้โดยสารขอลงป้ายรถเมล์ตามขั้นตอน