ร้องเรียนรถเมล์ สาย 79 ทะเบียน12-5879 (6-55193)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ไม่จอดรับผู้โดยสาร ทำไมคะไม่เข้าใจจะรีบไปไหนทั้งที่บนรถก้ว่างมากๆ จะแข่งกันกับใครคะเพราะกว่าอีกคนจะมาก้สักพักเลย ถ้าจะรีบขับไม่รับผู้โดยสารก้ไปทำอาชีพอื่นไหมคะ เดิอดร้อนนะคะ ทุกคนก้อยากรีบไปให้ทุกที่หมายทั้งนั้น นี้ต้องมาเสียเวลารอคันต่อไปทั้งที่รถว่าง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ