ร้องเรียนรถเมล์ สาย 20 ไม่จอดรับ ผดส. ขากลับ พระสมุทรเจดีย์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 06:17 น . รถเมล์สาย 20 5-70031 ลงจากสะพานบางปลากด เพื่อไปพระสมุทรเจดีย์ เลนส์ขวา ทั้งๆ ที่โบก แล้ว และตรงนั้นคือป้ายรถเมล์ บริเวณซอยท่าทราย แต่คนขับไม่จอดวิ่งออกขวา หรือระยะ ทางใกล้เกินไปจึงไม่รับ รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ