ร้องเรียนรถเมล์ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมสาย 105 ไม่จอดรถป้าย เคหะพระราม 2 รถ ไม่เข้าป้าย วิ่งไปโบกก็ไม่จอด วิ่งเลนส์ขวา เวลา 04.51 ดูเลขรถในแอป viabus เลข 16-1332 5-70082 ร้องเรียนเรื่องนี้ครั้งที่3แล้ว ช่วยปรับปรุงด้วยนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ