ร้องเรียนรถเมล์ส้ม 71 คันเล็ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
การจอดหน้าป้ายปัฐวิกรณ์ จอด2คันติดกัน คั่นระหว่างป้าย ทำให้คนรอรถเมล์สายอื่นก็มองรถยาก และต้องเสี่ยงเดินข้ามออกไปโบกรถเมล์ที่เลนส์ถนน รถสายอื่นจะจอดก็จอดยาก เมื่อไหร่จะแก้ จอดแบบนี้มาหลายปีแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)