ร้องเรียนรถเมล์สาย 82

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พนักงานสาย 82 เบอร์รถ 51 รถร่วม พนง.กระเป๋าผู้หญิงพูดจาไม่สุภาพ ผู้สูงอายุใช้บัตรประชาชนยื่นขึ้นรถเมล์ เสียครึ่งราคา ไม่พอใจพูดจาประชดประชัน กับผู้โดยสารว่าคนแก่เค้านั่งแท็กซี่กันหมดแล้ว ไม่มานั่งรถเมล์หรอก และพูดจาประชดประชันตลอดสาย

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 82-51 ทะเบียน 14-9141 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิด มาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.