ร้องเรียนรถเมล์สาย 539 เบอร์รถ 24

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา6.05น. รถเมล์สาย539 เบอร์24 ขาเข้าอนุสาวรีย์ บริเวณป้ายรถเมล์เคเดอร์ (ตรงข้ามหมู่บ้านแกลอรี่) มีผู้โดยสาร 3 คน โบกรถ แต่คนขับรถไม่จอด ไม่ได้โบกกระชั้นชิด แต่โบกก่อนรถจะถึงป้าย ซึ่งคนขับสามารถมองเห็นได้ตั้วแต่ระยะไกลและจอดป้ายได้ แต่กลับไม่จอด กลับวิ่งรถด้วยความเร็วและวิ่งเส้นใน ไม่ยอมเข้าจอดป้าย เจอแบบนี้หลายครั้งแล้ว อยากจะทราบหน้าที่คุณคือขับรถรับผู้โดยสาร หรือมาขับรถแข่งเล่นกันแน่ ปรับปรุงด่วนคะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 539 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ กำชับพนักงานประจำรถให้รับผู้โดยสารทุกป้าย จึงเรียนมาเพื่อทราบ