ร้องเรียนรถเมล์สาย 516

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 516 หมายเลขทะเบียน 12-2492 บริการกับผู้โดยสารไม่ดีเลยครับ ผมขึ้นรถเมล์ผิด แตคุณชักสีหน้าไม่พอใจ และคืนเงินให้ทันทีก่อนจะบอกให้ไปขึ้นคันใหม่ คุณทำงานบริการควรจะเป็นมิตรกว่านี้ คือถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย แต่ก็อยากให้เอาใจใส่กับผู้โดยสารกว่านี้ ยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยที่ดี เป็นมิตรบ้าง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ