ร้องเรียนรถเมล์สาย 166

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สายดังกล่าว ไม่ได้ติดป้ายแสดงว่ารถคนนี้เข้าเมืองทอง และกระเป๋ารถเมล์ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพไม่ให้เกียรติผู้โดยสารเป็นอย่างมาก ควรได้รับการปรับปรุง