ร้องเรียนรถเมล์ฟรีสาย105

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ฟรีสาย105 คนขับชื่อชัยณรงค์ สุขคำ ทะเบียน118642. ไม่จอดป้ายบางกะดี่เวลา6.40น. อีกทั้งออกตัวก่อนคนจะขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้