ร้องเรียนรถเมล์ขององค์การสาย 111

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 08.30 น. ได้ขึ้นรถเมล์องค์การสาย 111(รถเมล์ฟรี) บริเวณตลาดรัชดาภิเษก(ตลาดพลู) พนักงานขับรถ(ผช) ขับรถได้แย่มาก มีพฤติการณ์ในการขับรถแบบไม่สนใจโลก ขับรถเร็วและแรง ออกรถทั้งๆที่ผู้โดยสารยังขึ้น-ลงไม่เรียบร้อย ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร ผู้โดยสารบางคนวิ่งจะมาขึ้นรถ ก็ออกตัวทันทีและปิดประตูทันที คือไม่ทราบว่าภรรยาที่บ้านจะออกลูกหรือป่าวนะครับ หรือจะไปดูใจพ่อแม่ที่กำลังจะตายก็ไม่ทราบได้ ขอร้องละครับสำหรับชีวิตผู้โดยสารอีกจำนวนมากในรถคันนั้น โปรดเรียกพนักงานคนนั้นมาตักเตือนและทำภาคทัณฑ์ไว้ หากมีพฤติการณ์เฃ่นนั้นอีกก็ให้ไล่ออกสถานเดียว ข้อมูลรถเมล์ สาย111 หมายเลขข้างรถ 5-40415 หมายเลขตัวถัง(อ้างอิง) 11-9740 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและโปรดรายงานผลให้ทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวเรียกพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมทั้งกำชับอบรมการขับรถที่ปลอดภัยตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ หากผลการสอบสวนแล้วเสร็จจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียน คุณวานิช บุญทิพย์ ขอชี้แจ้งผลการดำเนินการตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถสาย 111 เลขข้าง 5-40415 ขับรถด้วยความคึกคนอง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. ขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบสาย 111 ได้เรียก นายไพโรจน์ จานสิบสี มาสอบสวนข้อเท็จจริงและยอมรับผิดว่ากระทำผิดจริง จึงได้ลงโทษว่ากล่าวตักเตื่อนและทำทัณบนไว้พร้อมทั้งกำชับอบรมการขับขี่ที่ปลอภัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความประทับใจ หากมีการร้องเรียนในกรณีนี้อีกจะลงโทษสถานหนักต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ