ร้องเรียนรถเมย์สาย4ปอฺ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 10ฝนก็ตามรถเมย์สาย4มาพอดีเป็นช่วงเวลา 19.14 ป้ายเลยไฟแดง4แยกบ้านแขกฝนก็ตกเรายืนหลบฝนตรงหน้า7-11รถมาก็วิ่งตาม แต่นะไม่รอ ทั้งที่เห็นเราวิ่งตามฝนก็ตก ถ้าขึ้นค่ารถแล้วบริการแย่ก็ไม่ต้องขึ้น โมโหชาติหนึ่งกว่าจะมาคนขับนิสัยไม่ดีถ้าไม่มีการพัฒนาก็ไม่ต้องมาขับอีก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ