ร้องเรียนรถเมย์สาย 23 สำโรง-เทเวศ ไม่รับผู้โดยสาร (ทั้งที่อยู่ที่ป้ายและไม่ใช่รถเมย์ฟรี)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่รับผู้โดยสาร ขนาดผมรีบวิ่งมาถึงป้ายรถเมย์แล้ว และทั้งๆที่คนขับก็เห็นว่าผมวิ่งมาโบกรถแล้วแต่ก็ไม่หยุดรับ หรือเห็นว่ามีรถเมย์สาย 23 ตามมาด้านหลังอีกหนึ่งคัน แต่คันที่ตามมาเป็นคันที่วิ่งถึงแค่ประตูน้ำ ซึ่งผมไม่ได้ไปแค่ประตูน้ำแต่จะไปถึงเทเวศ ซึ่งถ้ารอกว่าคันต่อไปหรือสายอื่นๆ ที่ผมไปจะมามันก็อาจจะทำให้การเดินทางไปทำงานสายขึ้น ฝากไว้เท่านี้ครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกพนักงานอบรมโดยรวมเรื่องจิตสำนึกการให้บริการตระหนักถึงการหยุดรับส่งตามเครื่องหมายที่กำหมดอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ