ร้องเรียนรถสาย 73ก และ 96

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มาร้องเรียนครับ วันศุกร์ที่แล้วขึ้น 73ก จากลาดพร้าว 101 ไปนวมินทร์ เจอคนขับขับช้ามาก มองไปเห็นขับไปดูคลิปหรือเล่นเกมในมือถือแล้วขับไป จำชื่อได้ว่า ชัชวัลย์ และในวันนี้ขึ้นสาย 96 เจอรถเมล์ที่ขับช้ามากรถสายเดียวกันแซงไป 2 คันแล้วในเส้นทางเดียวกับเหตุการณ์ข้างตน ชื่อคุณเลาะ ซึ่งมันเป็นวันอาทิตย์รถก็โล่ง แต่ความเร่งรีบที่จะต้องไปนัดให้ทันยังมี มันทุเรศมากที่ขับช้าแบบนี้ อยากให้เน้นความรวดเร็วและความปลอดภัยจากคนขับทุกคนครับ