ร้องเรียนรถสาย 509

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลล์สาย 509 ทะเบียนรถ 13-1840 ช่วงเวลา 8.55 นาที ของวันที่ 7 มกราคม 2562 ขาเข้า ไม่จอดป้ายสนามม้านางเลิ้ง กดกริ๊งแล้วด้วยนะคะ รบกวนปรับปรุงและแจ้งคนขับรถคันดังกล่าวให้สนใจผู้โดยสารหน่อยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ