ร้องเรียนรถร่วมฯ สาย 44

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถร่วมบริการฯ ปอ. สาย 44 แฮปปี้แลนด์-ท่าเตียน ช่วงเวลา 17.00 - 19.00 น. วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ไม่จอดรับผู้โดยสาร วิ่งช่องกลาง-ขวา โดยจอดส่งผู้โดยสารและขึ้นป้ายหมดระยะแค่เพียงสถานี BTS หมอชิต ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก จึงร้องเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีการปรับปรุง-เปลี่ยนเส้นทาง กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว เนื่องจากมีรถโดยสารสาย44ที่ให้บริการหลายคัน รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น / สาย /เบอร์รถ /ทะเบียนรถ/หรือภาพถ่าย/ที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.