ร้องเรียนรถปรับอากาศสาย 29

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ควรมีการกวดขันเรื่องการตรวจเช็คสภาพความพร้อมในการใช้งานของรถโดยเคร่งครัด เนื่องจากรถเมล์สายนี้เสียกลางทางบ่อยมากๆ ทำให้เป็นภาระและเสียเวลาผู้โดยสารเป็นอย่างมาก ขอให้ช่วยจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยนะครับ