ร้องเรียนพฤติกรรมพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย ปอ 26

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 12:00 น โดยสารรถโดยสารปรับอากาศ สาย 26 หมายเลขข้างรถ 2-70145 ทะเบียนรถ 16-2119 พขร.ชื่อ นายเมืองไทย ไกยะษา และ พกส.เพศหญิง ไม่ทราบชื่อ (เพราะใส่เสื้อแจ้คเก็ตปิดบังชื่อไว้) พูดจาว่ากล่าว ผดส.ให้อับอาย เหตุจากการที่ ผดส เปิดคลิปจากโทรศัพท์ ซึ่งเสียงเบามาก และกำลังพยายามต่อ หูฟัง bluetooth ซึ่งยัง connect กับโทรศัพท์ไม่สำเร็จ มีเสียงเล็ดรอดออกมาเล็กน้อย แต่พกส ไม่พอใจ และว่ากล่าว ผดส ด้วยน้ำเสียงตำหนิอย่างชัดเจน ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความอับอายเนื่องจากมี ผดส อยู่เต็มคันรถ จึงจอแนะนำให้ ขสมก อบรมเรื่องมารยาท ของ พกส ที่ควรจะพูดคุยกับ ผดส ด้วยความเป็นมิตรและมีมารยาทมากกว่านี้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ควรเดินมาแจ้งเตือนด้วยความสุภาพพกับ ผดส เฉพาะตัวบุคคล ไม่ควรตะโกนตำหนิ ผดส ให้เกิดความอับอาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพิจารณาพฤติกรรมของ ผดส ว่ามีเจตนาเปิดเสียงดังหรือไม่ หรือเป็นความพยายามอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ ผดส คนอื่นหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรใช้กิริยาละมุลละม่อม ไม่ควรแสดงอาการตำหนิหรือดูถูก ผดส จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ