ร้องเรียนพนักงานสาย 510

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนพนักงานสาย 510 หมายเลขข้างรถ1-70323 เลขทะเบียน16-2136 พนักงานเก็บตังชื่อ กัญ.... ผมสั้นผิวคล้ำ ช่วงเวลาถึงจตุจักรเวลาประมาน 8.20 ยื่นตังให้ 20 บาท ดึงตั๋วให้ 20 ก็เลยถามกลับไปให้แบงก์20 พนักงานหันมาแสดงสีหน้าไม่พอใจ ตะคอกกลับมาว่า ด็ไม่บอกลงไหนคิดว่าไปเสารี แล้วก็ดึงใบใหม่15 บาทพร้อมสีหน้าไม่พอใจ อยากให้ช่วยตักเตือน พนักงาน หากทำงานบริการ ควร หันมาขอโทษลูกค้ามากกว่า ไม่ใช่อสดงกิริยาไม่ดีแบบดี อยากให้ทางหน่วยงานช่วยพิจราณาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ