ร้องเรียนพนักงานขสมก.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่ทราบว่าพนักงานคนนี้ชื่อวิภาพร สุนนท์ชัย พอดีเหลือบเห็นป้ายชื่อที่หน้าอก บริการพูดจาไม่สุภาพ กิริยามารยาทไม่ดีเลย แค่ไปถามรถเมล์สายอะไรไปฉลองกรุง เมื่อวันก่อน การตอบคำถามของพนักงานดูเหมือนไม่ใส่ใจผู้บริการเลย เพียงแต่บอกให้รอเด่วจะประกาศเอง แล้วใครจะตรัสรู้ว่าสายไหนไปฉลองกรุง รถเมล์มีตั้งหลายสายไม่ได้มีสายเดียว บอกตรงๆดิฉันไม่ปรับใจการตอบคำถามของพนักงาน ถ้าไม่อยากตอบหรือไม่เต็มใจตอบก็ให้พนักงานคนอื่นตอบก็ได้ค่ะ ไม่ทราบว่าไปโกรธใครมา อยากให้ปรับปรุงกิริยามารยาทหน่อย เป็นผู้ใช้บริการก็อยากได้การบริการที่ดี หวังว่าควรจะอบรมพนักงานด้วยใช้กิริยาวาจาสุภาพ ปรับปรุงแก้ไขมารยาทในการปฏิบัติงานด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ