ร้องเรียนความประพฤติคนขับรถและพนักงานเก็บเงินสาย 555

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย555ขาไปรังสิต ผู้โดยสารต้องการลงป้ายสโมสรตำรวจ จึงกดกริ่ง แต่รถไม่จอดให้ โดยให้เหตุผลว่าผู้โดยสารไม่ลุกจากที่นั่งแล้วมายืนรอที่ประตู โดยส่วนตัวแล้ว นี่คือเหตุผลที่ไม่สมควรมากๆ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามคุณควรจอดรถตามป้าย เใื่อได้ยินเสียงกริ่งดังขึ้น หากคุณใช้เหตุผลว่าผู้โดยสารไม่ลุก แต่หากเขากำลังเก็บของใส่กระเป๋า อยู่ล่ะ นั่นคือความผิดเขาหรือ ไม่ใช่เลย คุณมองกระจกแค่แวบเดียวแล้วก็เหยียบคันเร่งไปเลยแบบนั้น มันไม่ใช่เลย หากคุณจะใช้เหตุผลว่า ไม่เห็นผู้โดยสารลุกขึ้นมายืนรอ สำหรับในจุดของคนขับเราพอให้อภัยได้ เพราะอาจจะเป็นเหตุผลของเขา หรือนึกไม่ถึงเหตุผลข้อนี้ จึลทำลงไป แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด!!!! คือคำพูดจาของพนักเก็บเงิน ที่โวยวายเสียงดังลั่นรถใส่ผู้โดยสารคนนั้น ซึ่งไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง เป็นการบริการที่เลวร้ายมากๆ เหมือนทางบริษัทไม่เคยอบรมเรื่องมารยาทให้พนักงานก่อนรับเข้างานเลย จึงอยากขอให้ทางองค์กรตักเตือนเรื่องมารยาทพนักงาน ทุกคน ให้มากกว่านี้ เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ