ร้องเรัยนพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 47 (ครีม-แดง)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 47 หมายเลขข้างรถ 4-80240 เลขทะเบียน 11-8250 ขึ้นจากป้ายช่างกลปทุมวันไปบ่อนไก่ เวลา 18.50 โดยประมาณ เรายืนอยู่ด้านหนเาสุดของรถ และพนักงานเก็บเงินก็เดินเบียดเข้าไปหยิบกระเป๋าส่วนตัวด้านหน้าและได้เหยียบเท้าเราเข้าเต็มๆ แต่ไม่มีคำขอโทษออกจากปากซักคำเลย และเมื่อพอตอนเดินออกก็เดินเบียดเราไปแบบไม่สนใจ เราคิดว่าเป็นกิริยาที่แย่มากค่ะ รบกวนปรับปรุงในเรื่องการอบรมพนักงานบริการด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ