ร่าง TOR โครงการเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ (เป็นการประกาศร่าง TOR เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ ,วิจารณ์ เท่านั้น)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 16, 2557 - จันทร์, ตุลาคม 20, 2557
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
38,869,200.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: