ราคาป้ายรถเมล์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขึ้นรถปรับอากาศ สีฟ้า สาย 510 538 504 ที่เคยขึ้น จากป้ายโชคชัยสเต็กเฮ้าส์รังสิตถึงป้ายหมู่บ้านศุภาลักษณ์ ราคา 15 บาท แต่เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 16.30 ถ้าขึ้นรถปรับอากาศ สาย 187 คิดราคา 20 บาท

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)