ราคากลาง เช่ารถใช้สำนักงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีพิเศษ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
22132000
ราคากลาง: 
1,500,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด
19,500.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด
19,500.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กรกฎาคม 14, 2558