ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
4040000
ราคากลาง: 
4,002,367.10
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บ.สตรีม ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด
3,894,800.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหมายเหตุ
บ.สตรีม ไอ ที คอนซัลติ้ง จำกัด
3894800
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 25, 2557