ราคากลาง ว่าจ้างติดตั้งม่านปรับแสง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่รังสิต เขต 1 โดยวิธีพิเศษ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
2245000
วันที่รับเอกสาร: 
18/08/2557 - 30/09/2557
วันที่ยื่นซอง: 
18/08/2557 - 30/09/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
30/09/2557
ราคากลาง: 
174,720.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ฟินิกซ์ อินเตอร์โฮม เทรดดิ้ง จำกัด
182,985.19
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ฟินิกซ์ อินเตอร์โฮม เทรดดิ้ง จำกัด
182,985.19
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 18, 2557