ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
11000000
ราคากลาง: 
1,993,410.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ซินคัมปานี จำกัด
1,979,500.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ซินคัมปานี จำกัด
1,979,500.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 3, 2558