ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรายการ"ทั่วฟ้าคมนาคมไทย

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
ราคากลาง: 
240,750.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์ มีเดีย จำกัด
225,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์ มีเดีย จำกัด
222,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤศจิกายน 30, 2559