ราคากลาง ซื้ออะไหล่ลิฟท์ จำนวน 2 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1673694
ราคากลาง: 
269,854.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จำกัด
269,854.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จำกัด
269,854.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 20, 2560