ราคากลาง จ้างลากรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 66 คัน ของเขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
448800
ราคากลาง: 
448,800.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ธนกฤต คอมมูนิเคชั่น จำกัด
448,800.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ สมาร์ทคาร์
462,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ธนกฤต คอมมูนิเคชั่น จำกัด
448,800.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, พฤศจิกายน 14, 2559