ราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดควันดำแบบไร้สาย 9 เครื่อง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วันที่รับเอกสาร: 
18/08/2557
วันที่ยื่นซอง: 
19/09/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/09/2557
ราคากลาง: 
2,407,500.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท วิคทอรี่ อินสตรูเมนท์ จำกัด
2,407,500.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท วิคทอรี่ อินสตรูเมนท์ จำกัด
2,407,500.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 18, 2557