รับผู้โดยสารขึ้นรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือ มีรถจอดอยู่ตรงป้ายรถเมล์แล้วรถ129จอดข้างหลัง แต่ก็อยู่ในป้ายบริเวณรถเมล์ที่ให้จอด เดินไปขึ้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการต้องรอให้คันข้างหน้าไป พอเดินไป ก็ไม่เปิดประตูแถมทำหน้าไม่บริการลูกค้า คือมันก็อยุ่ในบริเวณที่ให้ขึ้นลงรถเมล์อะ เราเดินไปขึ้นก็ไม่เปิดประตูให้คือต้องอยู่หน้าป้ายขนาดนั้นเลย ก็มันมีรถอีกคันจอด แล้วเราก็ไม่อยากเสียเวลาต้องมารอรถข้างหน้าไปก่อนแล้วต้องให้รถ129ที่จะขึ้นต้องมาจอดตรงหน้าป้ายพอดีเป๊ะ ถึงจะเปิดประตูรับลูกค้าได้อะ คือมันตรงป้ายเหมือนกันที่มาจอด แต่ติดว่าคันข้างหน้ามันก็จอดอยู่ด้วย เราเลยให้จะได้เออพอคนขึ้นครบไม่มีใครแล้วออกไปเลย ไม่เอาอีก จะได้รู้ว่าต้องเป๊ะ จะได้ไปยืนรอตรงหน้าป้ายบอกว่าป้ายจอดรถเมล์

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 129 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีจอดรับ-ส่งทุกป้าย ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ