ระยะเวลารอคอย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 23 ต.ค. 2557 ไม่มีรถเมล์สาย 511 ให้บริการหรือครับ รอมาชั่วโมงกว่าแล้ว ยังไม่มีสักคัน ป้ายก็ป้ายต้นสาย แต่ยังไม่เห็นสาย 511สักคันเดียว