ระยะเวลาการรอรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ยืนรอรถเมล์สาย54อยู่หน้าห้างสยามพารากอน เป็นเวลา1ชม. ไม่มีวิ่งโผล่มาสักคัน ต้องมีเวลานานแค่ใหนค่ะ กว่าจะได้ขึ้นเพื่อใช้บริการขสมก.

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรร การปล่อยรถ ไม่ให้ขาดระยะรอนาน ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ