ระยะเวลาการปล่อยรถ สาย 67

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ระยะเวลาการปล่อยรถ สาย 67 ทำไมถึงได้ช้ามาก อยากทราบว่า ระยะเวลาการปล่อยรถ รถขาดระยะตลอด รอครั้งหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 60 นาที (ผมรอที่ป้ายรถ สะพาน 99 เพื่อที่จะไปรพ.รามา)

เรียนท่านผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับข้อมูลท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-4977149 เขตการเดินรถที่ 4 ซึ่งจะสามารถหาข้อมูลได้รวดเร็วกว่าเนื่องจากเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการถสาย 67 โดยตรง ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call cenrter 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.