รอสาย 52 มา 1 ชั่วโมงแล้วยังไม่มีรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 52 ค่ะ ตรงแจ้งวัฒนะจะไปหลักสี่คือรอมา 1 ชั่วโมงแล้ว 06.00-07.00 น. น้ำตาจะไหลคือ ดูใน ViaBus ก็ไม่ได้ อยากทราบว่าทำไมรถขาดช่วงนานมากเลยคะ ถ้าเป็นไปได้ในช่วงเวลาเร่งด่วน อยากให้ปล่อยรถด้วยความถี่มากๆ เพราะเป็นรถสายเดียวที่วิ่งจากแจ้ง ผ่านจตุจักรค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 52 รถน้อยนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับปรุงตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ