รอรถ 23 (เมกะ) นานมากๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่ารถ 23 (เมกะ) มีรถวิ่งกี่คันค่ะ โทรไปคอลเซ็นเตอร์ ก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเลย รอตั้งแต่ 6.30 - 7.20 น. ถาม 1348 ก็พูดแค่ว่า เมื่อคืนฝนตกหนักมาก เลยไม่มีรถ เกี่ยวกันไหมค่ะ เวลาเร่งด่วนไหมค่ะ ควรหาทางแก้ไขหรือคำแนะนำให้ลูกค้าไหมค่ะ ไม่ใช่แจ้งให้แล้ว แจ้งให้แล้ว แต่ไม่มีผล ว่า มีรถไหม รถออกมาหรือยัง โทร 4 รอบ ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ถ้าบริการกับแบบนี้ ปิดไปเลยดีกว่าไหมค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถประจำทางสาย 23 (เมกะ)มีรถทั้งหมด 14 คัน ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ