รอรถเมล์สาย 140 นานมากในช่วงเวลาประมาณ 1-2 ทุ่ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรื่องการรอรถเมล์สาย 140 นานถือว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่า. ถ้าไม่ใช่ก้อแก้ไขด้วย ไมใช่ปล่อยไว้อย่างนี้ได้โปรดแก้ไขแบบจริงจังด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 140 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)