รอรถเมล์สาย 140 นานมากช่วงเวลา 20.00-21.00

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย 140 ตรงอนุเสารย์รอนานมาก ไมคิดจะปรับปรุงเลยใช่ไหม ช่วยปรับปรุงให้ดีเท่ากัยที่ขึ้นเงินด้วย รอมาครึ่งฃชั่วโมงแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ