รอรถเมลล์สาย 191 นานมากจริงๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมมานั่งรอรถเกือบ 1 ชม. แล้วครับ ยังไม่ออกมาสักคัน ดูใน App Viabus คือจากอู่จนถึงคันสุดท้ายที่ออกไปห่างกันมากแล้ว ทำไมรถที่อู่ถึงไม่ออกสักที ไม่เข้าใจว่ามีระบบ GPS แล้วถึงไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ